Rozpoczął się kolejny rok akademicki

To już kolejny rok na uczelni. Przyzwyczaiłam się już do kolejnych wykładowców i kolegów. Read More

Rozliczenia noworoczne

Czas biegnie tak szybko, że zanim się zdążyłam obejrzeć już zawitała do nas wiosna. Piękna pogoda za oknami nie sprzyja nauce, to mogą przyznać wszyscy wokoło. Studencka brać wyleguje się w każdym wolnym miejscu na trawnikach i skwerach. Ostatecznie trzeba gdzieś doładować akumulatory, aby uczyć się do egzaminów, które tuż, tuż… Read More

Nowy rok i nowe cele

Bardzo lubię przejście starego roku w nowy. Jest to czas, kiedy tworzę sobie listę celów na kolejne 12 miesięcy. Niestety muszę przyznać, że zazwyczaj brakuje mi motywacji do wykonania swojego całorocznego planu. Do tej pory większość wyznaczonych celów znikała z horyzontu już po kilku tygodniach, ale w tym roku postanowiłam wyznaczyć sobie takie, które jestem w stanie wykonać na 100 procent. Read More

Eksperyment „Mysi raj” – czego możemy się dowiedzieć

Jakiś czas temu czytałam o bardzo ciekawym eksperymencie dotyczącym zachowań myszy. Naukowcy zadali sobie pytanie czy myszy będą mogły żyć, rozwijać się i rozmnażać w idealnych warunkach. Wyniki badań zaskoczyły chyba wszystkich, a co najgorsze to to, że wydaje się, iż można je przenieść bezpośrednio na ludzi, a to nie wróży nic dobrego. Read More

Eksperyment więzienny – ciekawe wnioski

Amerykański psycholog społeczny Philip Zimbardo w roku 1971 przeprowadził wraz z innymi psychologami z uniwersytetu Stanford  eksperyment więzienny.

Do eksperymentu wybrano 24 studentów z ogłoszenia, którym przydzielono rolę więźnia lub strażnika. Wszystkich oczywiście uprzednio zbadano pod kątem zdrowia psychicznego, nie mogli być także notowani w kartotekach policyjnych.

Zainscenizowano więzienie tak, aby przypominało rzeczywiste więzienie – w piwnicach uniwersytetu Stanford.

Eksperyment polegał na zamknięciu ochotników w zainscenizowanym więzieniu i odgrywaniu ról: strażników i więźniów.

Strażnicy zostali wyposażeni w uniformy, pałki i ciemne okulary. Założeniem było, aby stali jedynie na straży prawa. Natomiast więźniowie zostali ubrani w długie białe koszule, nadano im także numery identyfikacyjne – widniały na koszulach.

Już drugiego dnia wybuch bunt – reakcją obronną na nieprzyjemną sytuację więźniów było drwienie ze strażników.

Po kilku podobnych sytuacjach, strażnicy byli coraz bardziej surowi dla więźniów, zwracano się do nich bezosobowo, przywołując jedynie numer identyfikacyjny.

Eksperyment skończono 6. dnia z powodu coraz bardziej okrutnego i brutalnego zachowania strażników oraz sprzeciwu pracownicy naukowej z Uniwersytetu Stanford.

Eksperyment pokazał, że zwykli ludzie w pewnych okolicznościach i otoczeniu mogą stać się niezwykle okrutni, zwłaszcza jeśli są anonimowi. Read More

Psychologia sądowo-penitencjarna

Istnieje pewna grupa studentek i studentów psychologii, którzy już w połowie studiów wiedzą jaką wybiorą specjalizację. Jest to ich świadomy wybór, toteż z pewnością będą dobrymi fachowcami. Mowa oczywiście o psychologii sądowo-penitencjarnej.

Psychologów sądowo-penitencjarnych zatrudniają sądy, policja, zakłady karne, areszty śledcze, schroniska i zakłady poprawcze, oddziały psychiatrii sądowej.

Są niezbędni podczas przesłuchiwania dzieci, zwłaszcza gdy padły ofiarą przestępstwa. Ponadto opiniują także zaznania dorosłych.

Jeśli psycholog o ww. specjalizacji znajdzie pracę w sądzie, wówczas będzie mógł uczestniczyć w rozprawach karnych oraz cywilnych. Do jego zadań należeć będzie m.in.: ocena czy składane przez świadków zeznania są wiarygodne, ocena poczytalności oskarżonego.

W zakładach karnych i aresztach śledczych do zadań psychologa (często nazywanego psychologiem więziennym) należeć będzie m.in.: resocjalizacja sprawców przestępstw, diagnozowanie penitencjarne, które polega na wskazaniu jakie czynniki psychologiczne miały wpływ na to, że skazany popełnił czyny aspołeczne.

Diagnoza ta jest niezmiernie ważna, albowiem dzięki niej psycholog uzyskuje informacje o genezie niedostosowania społecznego skazanego oraz to, czy oddziaływania resocjalizacyjne się powiodą. Read More

Wybór specjalizacji – psychologia kliniczna

W życiu każdej studentki i studenta przychodzi taki moment, że trzeba wybrać specjalizację. W tym opracowaniu zajmiemy się psychologią kliniczną. Na kilku Uniwersytetach jest kierunek: psychologia kliniczna, są jednak i takie wyższe uczelnie, które proponują psychologię ogólną, a po niej trzeba ukończyć jeszcze 4. letnie szkolenie/studia.

 

Psycholog kliniczny to specjalista, który potrafi zdiagnozować normę oraz patologię psychiczną jednostki. W obszarze jego zainteresowań są m.in.: stres, sytuacje kryzysowe, czynniki psychologiczne, które mogą wpływać na powstawanie różnych chorób psychicznych czy somatycznych.

Bywa niezastąpiony w szpitalach, gdzie może wpłynąć na poprawę jakości kontaktu jaki zachodzi między lekarzami a ich pacjentami.

 

To jednak ogólne zdefiniowanie psychologa klinicznego, albowiem może on w ramach tej specjalizacji wybrać kilka specjalistycznych działów, które staną się jego specjalizacją właściwą. A są to: psychologia kliniczna dziecka, człowieka dorosłego, kliniczna i penitencjarna oraz neuropsychologia i psychologia zdrowia. Ważne, aby każdy wybrał specjalizację wg własnych zainteresowań, powołania, chęci spełnienia się w wyżej wymienionych obszarach. Read More

Cechy dobrego psychologa

Wybierając zawód kierujemy się pasją i zainteresowaniami. Są wszakże zawody w których potrzebne są pewne szczególne cechy osobowości i charakteru: to zawód psychologa.

Ludzka psychika to skomplikowana i delikatna materia, zatem trzeba umiejętnie się z nią obchodzić.

Cechami niezbędnymi w pracy psychologa są: empatia, otwartość, umiejętność słuchania, opanowanie, wyrozumiałość, cierpliwość, zaangażowanie, wnikliwość, dyskrecja, spostrzegawczość, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność, dobra pamięć, dociekliwość, zrozumienie problemów z jakim przychodzi pacjent, umiejętność wytworzenia pozytywnej atmosfery w której pacjent się otworzy i opowie o swoich problemach.

Na psychologu ciąży także – jeśli prowadzi psychoterapię – zadanie zbudowania pozytywnej relacji z pacjentem. Pacjent, który czuje się rozumianym, znacznie łatwiej otwiera się na terapię i w niej uczestniczy.

Umiejętność zbudowania pozytywnych relacji z pacjentami wiąże się z otwartością: nie można być nieśmiałym czy wycofanym. Takie cechy z pewnością nie wzbudzą zaufania w pacjentach. Read More

Depresja

Depresja to choroba, która może dopaść niemal każdego. Smutek, przygnębienie, zniechęcenie i niemoc wykonywania jakichkolwiek czynności to podstawowe objawy tej choroby. Niestety w większości wypadków depresja przebiega bez prawidłowego rozpoznania, gdyż pacjent i jego rodzina lekceważą, albo nie zauważają objawów.
Częstokroć chory trafia do szpitala na oddział psychiatryczny np. po nieudanej próbie samobójczej. A przecież, gdyby zgłosił się wcześniej do poradni psychiatrycznej lub psychologicznej miałby szanse na szybkie i w miarę bezbolesne wyleczenie.

Fajnie tak mówić, jak się jest coś o depresji wie – na przykład dzięki zajęciom na studiach. Jednak wiele osób poza nazwą choroby niewiele o niej wie. Moim zdaniem fajnie byłoby uświadomić ludzi, że depresja to ciężka choroba, która może prowadzić do śmierci, ale dobrze i szybko zdiagnozowana może być szybko zdiagnozowana. Read More

Alkoholizm – co może psycholog?

Problem w tym, że osoby pijące alkohol są już „duże”. Niezależnie od tego czy do psychologa trafia nastolatek czy senior nadużywający alkoholu, to zawsze jest on już w stanie samodzielnie decydować o sobie. O ile dzieciom w wieku przedszkolnym można czegoś zabronić, zabrać im to, o tyle nastolatki i dorośli potrafią sami zadbać o spełnienie swoich zachcianek. Nie ma możliwości zakazania spożywania alkoholu nikomu. Osoba pijąca musi sama chcieć zerwać z nałogiem, a do tego często prowadzi długa i trudna droga.

Z moich obserwacji wynika, że bardzo często osoba nadużywająca alkoholu musi sięgnąć dna, aby coś w swoim życiu zmienić. „Dno” w każdym wypadku jest inne. Dla jednych jest to rozwód, dla innych zabranie praw rodzicielskich, a dla jeszcze innych np. spowodowanie wypadku drogowego. Niezależnie jednak, gdzie to „dno” się znajduje, bywa koniecznym jego osiągnięcie, aby można było się odbić i zacząć walczyć o siebie oraz o to, co zostało utracone – jeśli oczywiście odzyskanie czegokolwiek jest jeszcze możliwe. Read More

1 2