Tag: psychologia sądowa

Psychologia sądowo-penitencjarna

Istnieje pewna grupa studentek i studentów psychologii, którzy już w połowie studiów wiedzą jaką wybiorą specjalizację. Jest to ich świadomy wybór, toteż z pewnością będą dobrymi fachowcami. Mowa oczywiście o psychologii sądowo-penitencjarnej.

Psychologów sądowo-penitencjarnych zatrudniają sądy, policja, zakłady karne, areszty śledcze, schroniska i zakłady poprawcze, oddziały psychiatrii sądowej.

Są niezbędni podczas przesłuchiwania dzieci, zwłaszcza gdy padły ofiarą przestępstwa. Ponadto opiniują także zaznania dorosłych.

Jeśli psycholog o ww. specjalizacji znajdzie pracę w sądzie, wówczas będzie mógł uczestniczyć w rozprawach karnych oraz cywilnych. Do jego zadań należeć będzie m.in.: ocena czy składane przez świadków zeznania są wiarygodne, ocena poczytalności oskarżonego.

W zakładach karnych i aresztach śledczych do zadań psychologa (często nazywanego psychologiem więziennym) należeć będzie m.in.: resocjalizacja sprawców przestępstw, diagnozowanie penitencjarne, które polega na wskazaniu jakie czynniki psychologiczne miały wpływ na to, że skazany popełnił czyny aspołeczne.

Diagnoza ta jest niezmiernie ważna, albowiem dzięki niej psycholog uzyskuje informacje o genezie niedostosowania społecznego skazanego oraz to, czy oddziaływania resocjalizacyjne się powiodą. Read More