Tag: studia psychologiczne

Nowy rok i nowe cele

Bardzo lubię przejście starego roku w nowy. Jest to czas, kiedy tworzę sobie listę celów na kolejne 12 miesięcy. Niestety muszę przyznać, że zazwyczaj brakuje mi motywacji do wykonania swojego całorocznego planu. Do tej pory większość wyznaczonych celów znikała z horyzontu już po kilku tygodniach, ale w tym roku postanowiłam wyznaczyć sobie takie, które jestem w stanie wykonać na 100 procent. Read More

Eksperyment więzienny – ciekawe wnioski

Amerykański psycholog społeczny Philip Zimbardo w roku 1971 przeprowadził wraz z innymi psychologami z uniwersytetu Stanford  eksperyment więzienny.

Do eksperymentu wybrano 24 studentów z ogłoszenia, którym przydzielono rolę więźnia lub strażnika. Wszystkich oczywiście uprzednio zbadano pod kątem zdrowia psychicznego, nie mogli być także notowani w kartotekach policyjnych.

Zainscenizowano więzienie tak, aby przypominało rzeczywiste więzienie – w piwnicach uniwersytetu Stanford.

Eksperyment polegał na zamknięciu ochotników w zainscenizowanym więzieniu i odgrywaniu ról: strażników i więźniów.

Strażnicy zostali wyposażeni w uniformy, pałki i ciemne okulary. Założeniem było, aby stali jedynie na straży prawa. Natomiast więźniowie zostali ubrani w długie białe koszule, nadano im także numery identyfikacyjne – widniały na koszulach.

Już drugiego dnia wybuch bunt – reakcją obronną na nieprzyjemną sytuację więźniów było drwienie ze strażników.

Po kilku podobnych sytuacjach, strażnicy byli coraz bardziej surowi dla więźniów, zwracano się do nich bezosobowo, przywołując jedynie numer identyfikacyjny.

Eksperyment skończono 6. dnia z powodu coraz bardziej okrutnego i brutalnego zachowania strażników oraz sprzeciwu pracownicy naukowej z Uniwersytetu Stanford.

Eksperyment pokazał, że zwykli ludzie w pewnych okolicznościach i otoczeniu mogą stać się niezwykle okrutni, zwłaszcza jeśli są anonimowi. Read More

Psychologia sądowo-penitencjarna

Istnieje pewna grupa studentek i studentów psychologii, którzy już w połowie studiów wiedzą jaką wybiorą specjalizację. Jest to ich świadomy wybór, toteż z pewnością będą dobrymi fachowcami. Mowa oczywiście o psychologii sądowo-penitencjarnej.

Psychologów sądowo-penitencjarnych zatrudniają sądy, policja, zakłady karne, areszty śledcze, schroniska i zakłady poprawcze, oddziały psychiatrii sądowej.

Są niezbędni podczas przesłuchiwania dzieci, zwłaszcza gdy padły ofiarą przestępstwa. Ponadto opiniują także zaznania dorosłych.

Jeśli psycholog o ww. specjalizacji znajdzie pracę w sądzie, wówczas będzie mógł uczestniczyć w rozprawach karnych oraz cywilnych. Do jego zadań należeć będzie m.in.: ocena czy składane przez świadków zeznania są wiarygodne, ocena poczytalności oskarżonego.

W zakładach karnych i aresztach śledczych do zadań psychologa (często nazywanego psychologiem więziennym) należeć będzie m.in.: resocjalizacja sprawców przestępstw, diagnozowanie penitencjarne, które polega na wskazaniu jakie czynniki psychologiczne miały wpływ na to, że skazany popełnił czyny aspołeczne.

Diagnoza ta jest niezmiernie ważna, albowiem dzięki niej psycholog uzyskuje informacje o genezie niedostosowania społecznego skazanego oraz to, czy oddziaływania resocjalizacyjne się powiodą. Read More

Wybór specjalizacji – psychologia kliniczna

W życiu każdej studentki i studenta przychodzi taki moment, że trzeba wybrać specjalizację. W tym opracowaniu zajmiemy się psychologią kliniczną. Na kilku Uniwersytetach jest kierunek: psychologia kliniczna, są jednak i takie wyższe uczelnie, które proponują psychologię ogólną, a po niej trzeba ukończyć jeszcze 4. letnie szkolenie/studia.

 

Psycholog kliniczny to specjalista, który potrafi zdiagnozować normę oraz patologię psychiczną jednostki. W obszarze jego zainteresowań są m.in.: stres, sytuacje kryzysowe, czynniki psychologiczne, które mogą wpływać na powstawanie różnych chorób psychicznych czy somatycznych.

Bywa niezastąpiony w szpitalach, gdzie może wpłynąć na poprawę jakości kontaktu jaki zachodzi między lekarzami a ich pacjentami.

 

To jednak ogólne zdefiniowanie psychologa klinicznego, albowiem może on w ramach tej specjalizacji wybrać kilka specjalistycznych działów, które staną się jego specjalizacją właściwą. A są to: psychologia kliniczna dziecka, człowieka dorosłego, kliniczna i penitencjarna oraz neuropsychologia i psychologia zdrowia. Ważne, aby każdy wybrał specjalizację wg własnych zainteresowań, powołania, chęci spełnienia się w wyżej wymienionych obszarach. Read More

Cechy dobrego psychologa

Wybierając zawód kierujemy się pasją i zainteresowaniami. Są wszakże zawody w których potrzebne są pewne szczególne cechy osobowości i charakteru: to zawód psychologa.

Ludzka psychika to skomplikowana i delikatna materia, zatem trzeba umiejętnie się z nią obchodzić.

Cechami niezbędnymi w pracy psychologa są: empatia, otwartość, umiejętność słuchania, opanowanie, wyrozumiałość, cierpliwość, zaangażowanie, wnikliwość, dyskrecja, spostrzegawczość, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność, dobra pamięć, dociekliwość, zrozumienie problemów z jakim przychodzi pacjent, umiejętność wytworzenia pozytywnej atmosfery w której pacjent się otworzy i opowie o swoich problemach.

Na psychologu ciąży także – jeśli prowadzi psychoterapię – zadanie zbudowania pozytywnej relacji z pacjentem. Pacjent, który czuje się rozumianym, znacznie łatwiej otwiera się na terapię i w niej uczestniczy.

Umiejętność zbudowania pozytywnych relacji z pacjentami wiąże się z otwartością: nie można być nieśmiałym czy wycofanym. Takie cechy z pewnością nie wzbudzą zaufania w pacjentach. Read More

Depresja

Depresja to choroba, która może dopaść niemal każdego. Smutek, przygnębienie, zniechęcenie i niemoc wykonywania jakichkolwiek czynności to podstawowe objawy tej choroby. Niestety w większości wypadków depresja przebiega bez prawidłowego rozpoznania, gdyż pacjent i jego rodzina lekceważą, albo nie zauważają objawów.
Częstokroć chory trafia do szpitala na oddział psychiatryczny np. po nieudanej próbie samobójczej. A przecież, gdyby zgłosił się wcześniej do poradni psychiatrycznej lub psychologicznej miałby szanse na szybkie i w miarę bezbolesne wyleczenie.

Fajnie tak mówić, jak się jest coś o depresji wie – na przykład dzięki zajęciom na studiach. Jednak wiele osób poza nazwą choroby niewiele o niej wie. Moim zdaniem fajnie byłoby uświadomić ludzi, że depresja to ciężka choroba, która może prowadzić do śmierci, ale dobrze i szybko zdiagnozowana może być szybko zdiagnozowana. Read More

Jak nie przestraszyć się problemów innych?

Każdy, kto jako zadanie stawia sobie pomoc innym ludziom, musi sam być bardzo odporny. Wiem, że od psychologów oczekuje się ogromnej empatii i zrozumienia dla swoich pacjentów, niemniej jednak to nie wystarczy, żeby pomagać.
Ludzie posiadający ogromne pokłady empatii i zrozumienia często przenoszą problemy swoich pacjentów na podłoże własnego życia. O ile np. sprzedawca w sklepie czy nawet lekarz może zostawić swoje zawodowe działania w miejscu pracy, o tyle psychologom rzadko się to udaje. Są pacjenci, których kłopoty wydają się niezbyt trudne i te pozostają za drzwiami gabinetu, ale wiele trudności życiowych rusza wraz z psychologiem do domu.

Tak naprawdę to mało który psycholog potrafi zupełnie dociąć się od swojej pracy. Zabiera ją do domu, nawet nieświadomie, co z pewnością nie jest proste.

Z moich, studenckich, obserwacji wynika, że najgorsze jest nie tyle przynoszenie problemów pacjentów do domu, co trudność w wybaczeniu sobie jeśli się im nie pomogło.

Czy można jakoś uwolnić się od problemów, z którymi do psychologa przychodzą pacjenci? Na to pytanie każdy psycholog musi znaleźć sobie własną odpowiedź. Choć nie mam jeszcze prawdziwych pacjentów, to ja takiej metody nie znam. Read More

Dlaczego psychologia?

Właściwie nie zastanawiałam się dokładniej nad tym dlaczego wybieram akurat ten kierunek studiów. Muszę przyznać, że to trochę takim owczym pędem wybrałam studia. Jak wiadomo samo liceum niewiele daje, więc konieczne byłoby zdobycie tytułu magistra. W dzisiejszych czasach, jak wynika z moich obserwacji, bardziej liczą się literki przed nazwiskiem niż ukończony kierunek i rodzaj Szkoły Wyższej. Zawsze byłam dobra z przedmiotów biologicznych i humanistycznych, więc psychologia była jakby stworzona dla mnie.
Wiem, że duża liczba studentów mojego kierunku może się oburzać na takie podejście do wyboru studiów, ale co mam ukrywać. Sama wiem, że wielu moich znajomych wybierając studia też nie kierowała się powołaniem do zawodu, a raczej kwestiami bardziej praktycznymi – jak np. zarobki w danej dziedzinie, długość nauki, ilość materiału do przyswojenia, zgodność z zainteresowaniami czy po prostu uzyskanie tytułu magistra.

Niewysokich lotów pobudki kierujące maturzystami poszukującymi swojego miejsca na uczelniach wcale nie znaczą, że w przyszłości nie będą oni dobrymi specjalistami w swojej dziedzinie. Zdarza się bowiem, że wymarzony kierunek studiów, wybrany bardzo przemyślanie okazuje się ostatecznie nie najlepszym wyborem, a z drugiej strony taki „rzut na taśmę” odkrywa skrywany potencjał. W moim przypadku chyba właśnie tak było. Read More